Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan Battalgazi Külliyesi Seyitgazi İlçe Merkezi, Derebenek Mah. Üçler Tepesinde bulunuyor. Ümmühan Hatun tarafından, 1207-1208 yıllarında yaptırılmış olan Külliye inşa edildiğinde cami, türbe ve medrese olarak kullanılmaktadır. Külliye 1511-1517 yılları arasında Yavuz Sultan Selim tarafından onarılır. Külliyeye ek binaların yapıldığı bu onarım Battal Gazi’nin türbesi merkezde olmak üzere inşa edilir. Bir avlu etrafında oluşan bu yapılar; mescit, türbeler, tekke, imâret, medrese, misafir odaları ve diğer yapılardan meydana gelmektedir. Bir tepe üzerinde bulunan Battal Gazi külliyesine yaya olarak merdivenlerle çıkılabildiği gibi araç yoluyla da ulaşılabilir ve aracınızla kapıya kadar gidebilirsiniz. Ana giriş L şeklinde kemerli bir koridor, girişin ikinci kemeri üzerindeki; “Esselâmu Aleyküm ya Sultan Seyyid Battal Gazi. Sene 717” (M.1317) ibaresi ile karşılaşıyorsunuz. Hemen altında Eflâtun’a ait: “Menfaatlerin en büyüğü faydalı zamanlardır” sözü yazılıdır. L koridorun dönüşünde sağda, Çoban Baba’nın kabri bulunmaktadır. Çoban Baba, Battal Gazi’nin kabrinin bulunmasında adı geçen Kutlu veya Kutluca ismindeki zattır ve kendisine halk arasında Çoban Baba deniyor.

Yapı günümüze ulaşan en önemli Selçuklu eserlerindendir. Yapı içerisinde Battal Gazi ile birlikte 1. Alaaddin Keykubat’ın annesi Ummuhan Hatun, Battal Gazi ismiyle birlikte tarihe mal olmuş Elenora‘nın mezarı yer almaktadır.

Çilehane türbe içinde en dikkat çekici yapılardan birisidir. Bir metrekareden küçük alanlara giren kişiler burada kendi gerçeklikleri ve kendi sorularıyla baş başa kalarak inzivaya çekilirdi. Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar bu çilehanenin kullanıldığı bilinmektedir. Yapı içinde yer alan medrese bölümü de dönemin eğitim anlayışı hakkında bir çok bilgi verdiği için değerli bir yapıttır.

9 Bölüm bulunan Külliye'deki bölümler:

  • Zikir Odası
  • Kırklar Odası
  • Halife meydanı
  • Ekmek Evi
  • Aşevi
  • Bektaşi Dergahı
  • Çoban Baba Türbesi
  • Semahane
  • Çilehane

Harabe halinde olan bu yapı 1997 yıllında restore edilerek ülke turizme kazandırılmıştır. Bu sayede Seyitgazi İlçesine ayrı bir canlılık gelmiştir. Her yıl binlerce turistin görmek için gittiği ilçe birçok eseri de bünyesinde barındırmaktadır.

Eskişehir merkezden Seyitgazi İlçesine sıklıkla taşıt bulunmaktadır. Küçük bir ilçe olan Seyitgazi içinde her yere yürüyerek ulaşım mümkündür. Yapının hemen her yeri ücretsiz olarak ziyarete açık durumdadır.