Ortalama 20 yıldır yaygınlaşan yapay zeka çalışmaları konusunda özellikle Çin hükümeti başı çekiyor gibi görünüyor ve son 10 yılda %400 oranında bir artış söz konusu. 2007'de 188 çalışma yapıldığı görülürken bu rakkam 2017'de 957'ye çıkmıştır.

AI Index’in yayınladığı veriler ışığında, dünya genelindeki yapay zeka çalışmalarının %87’si akademilerden gelmektedir. Rapordaki yapay zeka ve sektör ilişkisi, akademik ve hükümet destekli çalışmaların sayısındaki artışı gözler önüne sermektedir.

Bu süreler zarfında ABD 351 çalışmadan 670 çalışmaya çıkarak %90’lık bir artış sağlamıştır. Avrupa'da ise 953’ten 1481’e çıkarak %55’lik bir artış yaşadığını görüyoruz. Çin hükümeti yaptığı araştırmalarla henüz Avrupayı yakalayamasa da bu hızla ilerlerse çok sürmeden Avrupayı geride bırakacak gibi görünüyor.